• Редакциялық кеңес

  Бас редактор – Сажида Қалмұхамбетқызы Досаева

  Бастықтардың орынбасарлары редактор:

  Корвяков В.А. – п.ғ.д., проф., АНПП ректоры
  Сейтхамзина Г.Ж. – экономика ғылымдарының кандидаты, проф., АМПО ғылым және инновациялар жөніндегі проректоры
  Редакциялық алқа мүшелері:

  Әмірханова Г.А. – PhD докторы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым факультеті Жоғары оқу орындары институтының аға ғылыми қызметкері, Нұр-Сұлтан, Қазақстан.
  Дәуренбеков А.Қ. - ф.ғ.к., проф. ANPP, Алматы, Қазақстан.
  Бекенова Лидия Молдабаевна – э.ғ.к., профессор, ЖМПО оқу ісі жөніндегі проректоры.
  Дирка Стефан — экономика ғылымдарының докторы, проф., Войцех Корфанти атындағы Жоғарғы Силезиялық экономика университеті, Польша, Катовице
  Ержанов М.С. — экономика ғылымдарының докторы, проф., «Грант Торнтон» халықаралық аудиторлық компаниясының серіктесі, оқыту жөніндегі директоры, Алматы, Қазақстан
  Ешпанова Д.Д. – э.ғ.к., АНПП «Есеп, аудит және статистика» кафедрасының доценті, Алматы қ., Қазақстан
  Мақыш С.Б. – экономика ғылымдарының докторы, профессор, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ экономика факультетінің деканы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан
  Мезенцева Т.М. — экономика ғылымдарының докторы, Ресей Федерациясы Үкіметі жанындағы Қаржы университетінің есеп, талдау және аудит кафедрасының профессоры, Мәскеу қ., Ресей
  Назарова В.Л. – э.ғ.д., проф., АНПП «Бухгалтерлік есеп, аудит және статистика» кафедрасының меңгерушісі, Алматы, Қазақстан
  Рахметова Р.У. - экономика ғылымдарының докторы, проф., Тұран, Нұр-Сұлтан, Қазақстан
  Сейдахметова Ф.С. – экономика ғылымдарының докторы, проф. «Бухгалтерлік есеп, аудит және статистика» кафедрасы, Алматы, Қазақстан
  Таипов Т.А. – э.ғ.к., проф., ANPP, Алматы, Қазақстан
  Тайғашинова Қ.Т. – экономика ғылымдарының докторы, проф., ANPP, Алматы, Қазақстан
  Шоқаманов Ю.Қ. – экономика ғылымдарының докторы, проф., Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Меню сайта